Natural cork

När korkeken är redo att skördas görs detta för hand. Det görs enbart av personer som i generationer skaffat sig erfarenhet som går i arv inom familjen. Om man skalar av för stor del av barken eller om yxan går för djupt kan man riskera att förlora trädet. Eftersom träden kan leva upp till 300 år är det viktigt att skörden sker varsamt.

Vi har två typer av dekorativ korkbark en som är platt och en som är rund. Naturkorktuber passar bra som naturliga miljöer för reptiler eller andra djur i terrarier. Dvärgkaniner och gnagare använder barken till att gömma sig, villa eller leka med. Korken blir ett naturligt inslag i djurens miljö.

Dekorativa korkark av olika slag samt naturkorkskivor passar bra som bakgrunder i terrarier och ger ett levande intryck. Finns med olika strukturer samt storlekar.

Contact us and we will tell you more